2B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   chemia LD 23   j.polski 6 j.polski 6
2 8:20- 9:05   wf-3/7 #w22 s1
wf-4/7 BS s3
wf-7/7 #w21 s2
  matematyka Mi 28 j.polski 6
3 9:10- 9:55   wf-3/7 #w22 s1
wf-4/7 BS s3
wf-7/7 #w21 s2
j.niemiecki-1/7 Ko A5
j.hiszpański-2/7 #h21 A3
j.rosyjski-3/7 #r21 17
matematyka Mi 28 matematyka Mi 28
4 10:05-10:50 j.angielski-1/2 MB 22
j.angielski-2/2 WK 8
biologia DJ 3 j.niemiecki-1/7 Ko A5
j.hiszpański-2/7 #h21 A3
j.rosyjski-3/7 #r21 17
biologia-1/2 DJ 3
chemia-2/2 LD 27
j.angielski-1/2 MB 22
j.angielski-2/2 WK 8
5 11:00-11:45 j.polski 6 matematyka Mi 28 u_hist.i sp. MT 13 biologia-1/2 DJ 3
chemia-2/2 LD 27
j.angielski-1/2 MB 22
j.angielski-2/2 WK 8
6 12:05-12:50 biologia DJ 3 matematyka Mi 28 j.angielski-1/2 MB 22
j.angielski-2/2 WK 8
chemia-1/2 LD 27
biologia-2/2 DJ 3
chemia LD 26
7 13:00-13:45 religia xW 2 j.francuski-4/7 #f21 20
j.niemiecki-5/7 #n22 A2
matematyka Mi 28 chemia-1/2 LD 27
biologia-2/2 DJ 3
u_ł_w_m MW 19
8 13:50-14:35 wf-3/7 #w22 s2
wf-4/7 BS s1
wf-7/7 #w21 s4
j.francuski-4/7 #f21 20
j.niemiecki-5/7 #n22 A2
matematyka Mi 28 u_hist.i sp. MT 13 zaj. wych. LD 26
9 14:40-15:25 u_hist.i sp. MT 13   religia xW 6    
Drukuj plan
wygenerowano 08.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum