2H
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 religia KT 14 wf-1/2 #w23 s1
wf-2/2 BS s3
  j.hiszpański-2/6 #h24 19 j.francuski-4/6 #f21 7
2 8:20- 9:05 j.angielski-1/2 AK A2
j.angielski-2/2 EN 22
wf-1/2 #w23 s1
wf-2/2 BS s3
  j.hiszpański-2/6 #h24 19 j.francuski-4/6 #f21 7
3 9:10- 9:55 historia KP A1 historia KP A1 j.polski 6 wf-1/2 #w23 s1
wf-2/2 BS s3
j.angielski-1/2 AK A2
j.angielski-2/2 EN 22
4 10:05-10:50 wos Wo 2 j.polski 6 j.polski 6 wos Wo 2 j.polski 6
5 11:00-11:45 wos Wo 2 u_przyroda BK 21 historia KP A1 u_przyroda BK 23 j.polski 6
6 12:05-12:50 j.polski 6 j.angielski-1/2 AK A03
j.angielski-2/2 EN 22
matematyka AF 32 matematyka AF 14 u_przyroda BK 23
7 13:00-13:45 j.niemiecki-1/6 #n21 A4 j.angielski-1/2 AK A2
j.angielski-2/2 EN 22
matematyka AF 32 j.polski 6 zaj. wych. Wo 2
8 13:50-14:35 j.niemiecki-1/6 #n21 A4 matematyka AF 5 u_ł_w_p MW 11 religia KT 6 historia KP A1
9 14:40-15:25     j.rosyjski-3/6 #r22 17
j.francuski-6/6 #f22 28
  WDŻ
10 15:30-16:15     j.rosyjski-3/6 #r22 17
j.francuski-6/6 #f22 28
   
Drukuj plan
wygenerowano 27.09.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum