2E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 zaj. wych. TS 2 j.niemiecki-1/4 #n22 15
j.rosyjski-3/4 #r21 17
j.francuski-4/4 #f21 2
    j.hiszpański-2/4 jB A4
2 8:20- 9:05 j.angielski-1/2 WK 15
informatyka-2/2 TS 24
j.niemiecki-1/4 #n22 15
j.rosyjski-3/4 #r21 17
j.francuski-4/4 #f21 2
religia MN A5 fizyka AL 21 j.hiszpański-2/4 jB A4
3 9:10- 9:55 matematyka GM 29 j.polski MM 14 religia MN A5 matematyka GM 29 biologia-1/2 DJ 3
chemia-2/2 OL 17
4 10:05-10:50 matematyka GM 29 historia KP A1 chemia OL 14 matematyka GM 29 chemia-1/2 OL 17
biologia-2/2 DJ 3
5 11:00-11:45 informatyka-1/2 TS 24
j.angielski-2/2 JP 15
biologia DJ 3 przedsięb. MH 18 geografia Wo 2 j.angielski-1/2 WK 4
j.angielski-2/2 JP 15
6 12:05-12:50 wf-1/2 FC b1
wf-2/2 JZ b2
geografia Wo 2 j.polski MM 14 historia KP A1 fizyka AL 21
7 13:00-13:45 wf-1/2 FC b1
wf-2/2 JZ b2
matematyka GM 29 u_prog-1/2 TS 24
fizyka-2/2 AL 21
wos MH 18 j.polski MM 14
8 13:50-14:35   z.matem. GM 29 fizyka-1/2 AL 21
u_prog-2/2 TS 24
j.angielski-1/2 WK A3
j.angielski-2/2 JP 15
j.polski MM 14
9 14:40-15:25     wf-1/2 FC s1
wf-2/2 JZ s2
j.angielski-1/2 WK A2
j.angielski-2/2 JP 15
 
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum