3B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 u_hist.i sp. MT 13   biologia DJ 3 biologia DJ 3 chemia-1/2 KG 26
biologia-2/2 DJ 3
2 8:20- 9:05 u_ł_w_m MW 19 j.rosyjski-3/6 #r31 17
j.francuski-4/6 #f31 A1
matematyka Mi 28 biologia DJ 3 chemia-1/2 KG 26
biologia-2/2 DJ 3
3 9:10- 9:55 chemia KG 26 j.rosyjski-3/6 #r31 17
j.francuski-4/6 #f31 A1
matematyka Mi 28 chemia KG 26 biologia-1/2 DJ 3
chemia-2/2 KG 27
4 10:05-10:50 matematyka Mi 28 j.polski MM 14 j.angielski-1/2 HW A4
j.angielski-2/2 EN 8
wf-1/6 KK s1
wf-3/6 BS s2
biologia-1/2 DJ 3
chemia-2/2 KG 27
5 11:00-11:45 religia xW 15 chemia KG 26 j.angielski-1/2 HW A4
j.angielski-2/2 EN A2
j.polski MM 14 religia xW 21
6 12:05-12:50 j.niemiecki-1/6 Ko A5
j.hiszpański-2/6 #h31 23
wf-1/6 KK s2
wf-3/6 BS s4
zaj. wych. Mi 28 matematyka Mi 28 matematyka Mi 28
7 13:00-13:45 j.niemiecki-1/6 Ko A5
j.hiszpański-2/6 #h31 23
wf-1/6 KK s2
wf-3/6 BS s4
j.polski MM 14 matematyka Mi 28  
8 13:50-14:35   j.angielski-1/2 HW A4
j.angielski-2/2 EN 7
j.polski MM 14 j.francuski-6/6 #fr1 3  
9 14:40-15:25       j.francuski-6/6 #fr1 3  
Drukuj plan
wygenerowano 01.03.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum