3D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   biologia DJ 3   chemia KG 26 j.angielski-1/2 MG 17
j.angielski-2/2 HW A4
2 8:20- 9:05 j.niemiecki-1/7 AB 18
j.hiszpański-2/7 #h32 A3
j.rosyjski-3/7 #r32 17
j.francuski-4/7 #f33 22
j.polski BJ 25 biologia-1/2 DJ 3
chemia-2/2 KG 27
wf-3/7 #w32 s1
wf-4/7 DL s4
wf-7/7 #w31 s3
j.angielski-1/2 MG 17
j.angielski-2/2 HW A4
3 9:10- 9:55 j.niemiecki-1/7 AB 18
j.hiszpański-2/7 #h32 A3
j.rosyjski-3/7 #r32 17
j.francuski-4/7 #f33 22
j.polski BJ 25 biologia-1/2 DJ 3
chemia-2/2 KG 27
wf-3/7 #w32 s1
wf-4/7 DL s4
wf-7/7 #w31 s3
j.polski BJ 25
4 10:05-10:50 chemia KG 26 religia AT A5 chemia-1/2 KG 27
biologia-2/2 DJ 3
matematyka KG 20 j.polski BJ 25
5 11:00-11:45 matematyka KG 23 wf-3/7 #w32 s2
wf-4/7 DL s3
wf-7/7 #w31 s1
chemia-1/2 KG 27
biologia-2/2 DJ 3
zaj. wych. KG 26 biologia DJ 3
6 12:05-12:50 j.angielski-1/2 MG 17
j.angielski-2/2 HW A4
chemia KG 26 matematyka KG 11 j.angielski-1/2 MG 17
j.angielski-2/2 HW A4
biologia DJ 3
7 13:00-13:45 j.angielski-1/2 MG 17
j.angielski-2/2 HW A4
u_hist.i sp. KP A1 u_ł_w_m MW 19 j.angielski-1/2 MG 17
j.angielski-2/2 HW A4
 
8 13:50-14:35     religia AT 20 j.francuski-6/7 #fr1 3  
9 14:40-15:25       j.francuski-6/7 #fr1 3  
Drukuj plan
wygenerowano 01.03.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum